Upcoming events

MEPI - poskusna odprava na srebrni stopnji; Pohorje; do 21.6.

Priprave na popravne izpite (in 20. 6. ter 21. 6.)

Wednesday, 19 June, 08:00 » 12:00
Site event

Ocenjevalna konferenca

Thursday, 20 June, 12:00 » 13:00
Site event

DPZ GCC koncert s Pihalnim orkestrom Šentjur v Šentjurju

Sunday, 23 June, 20:00 » 21:00
Site event

Delitev spričeval nižjim letnikom in najava najuspešnejših dijakov po ozvočenju

Valeta (Špica)

Monday, 24 June, 18:00 » 19:00
Site event

MEPI - kvalifikacijska odprava na bronasti stopnji; Posavsko hribovje; do 27.6.

Wednesday, 26 June, 07:00 » 08:00
Site event

OIV za učitelje (predavanje K. Košir)

Wednesday, 26 June, 09:00 » 10:00
Site event

Delavnica z Dušanom Bartunekom za razrednike

Wednesday, 26 June, 11:00 » 12:00
Site event

OIV za učitelje (tudi 28. 6.)

Thursday, 27 June, 08:00 » 09:00
Site event