|

Friday, 14 June 2024

|

SM: kemija

Rokodelske delavnice za 2. i v Rogatcu

Dve uri pouka, nato ogled baročnega muzeja v Šmarju pri Jelšah

Zaključek projekta Mednarodni strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo v Hiši EU v Ljubljani

Friday, 14 June, 12:00 » 13:00
Site event

Ocene zaključene do 14.00

Friday, 14 June, 14:00 » 15:00
Site event