Predstavitev in prijave na projekte, ekskurzije...

Vsak dijak lahko izbere en (1) program. Število mest je omejeno.

Prijava na zimski športni dan 2023.

Dijaki 3. letnikov programa predšolska vzgoja.

Za dijake 1. letnika gimnazije